Training for Innovative Thinking – expand your creativity in 31 days

There is something special and positive about creativity. The largest and the most innovative companies such as Google, Apple or Amazon are looking for employees who are, primarily – creative! When it comes to the social life, it’s not easy to find a more desirable quality – we just simply love innovative and creative people, those who are full of invention!

When I think about creativity and the ability to create, above all I link it with the freedom of self-expression. Innovation however is a bit different – it’s an inventive process that is focused on new solutions, which could be associated with ability to look at things or situations differently and with more openness. Similarly to the authors of the book “Training for Innovative Thinking – develop your creative potential in 31 days” I think that we are all naturally creative. Psychology and neurocognitive science study confirms this 100%! What’s more, some study suggest that school and education can kill unconventional thinking in us. Therefore, one conclusion comes first– we have to release these natural abilities within ourselves – and it’s best to do it in a way that’s fun for us!

So how we can actually release our creativity and start to think in an innovative way? 

You can probably do writing, meditations, hang out with creative people or sign up for workshops, e.g. Design Thinking – the topic’s getting popularity pretty rapidly lately. You can also do a comprehensive set of exercises to develop your creativity without leaving your home! Paulina Mechło –  a neurocognitive psychologist and author of numerous books about the brain, together with Olga Geppert – artist and graphic designed created a marvelous publication that allows you to go through the process of developing your creativity completely independently at your home! 

“Innovative thinking training – develop your creative potential in 31 days” contains specially designed sets of exercises and fun games for each day thanks to which we will awaken our natural creativity and increase the strain to think in a creative and innovative way! Each day starts with – sort of a mindfulness exercise.  For example, we need to look out the window and describe the weather or describe our own mood. That make sense as it’s hard to be creative without being relaxed first! After that we move on to exercises that stimulate our imagination mainly, e.g. we are being asked to imagine and develop a new concept of how the universe has started and how the life has been created. Also – we need to come up with ideas for applications that solve specific problem (can someone finally make an app that solves the issue about checkout queue in Biedronka, please!?). The authors provide motivational and inspirational narrative through the book placed between tasks. The narrative provides guidance, but also educate on self-development issues and opportunity of using innovative way of thinking in our everyday life. What’s more, some tasks lead to self-reflection, which helps to look more openly on ourselves, e.g. we imagine that looking in the mirror we can only see what is good in us and how we would look without all these bad things that we often see too (who can relate? :P). Or another task like – we describe what exactly would come out of our head when strong emotions hit us. (I had the whole set of Pokémons, not sure why really, can someone else relate ?:P ) 

After completing all the exercises for a particular day, the authors intentionally encourage us to write some free thoughts. Indeed, I think It is worth writing down “what’s in our mind”, because this spontaneous idea can surprise us often. My advice – it’s worth to reflect on particular area of our life while doing the training, for example – focus on our professional life. 

Due to the Coronavirus Pandemic – we will not leave the houses soon and it is worth investing this time in self-development and increase our creativity. Innovative solutions in business or private life do not come from repeating existing patterns and requirement for innovation will definitely increase in the coming time.


Trening Innowacyjnego myślenia – rozwiń swój kreatywny potencjal w 31 dni.

Jest coś spontanicznego i wywołującego pozytywne emocje w kreatywności i innowacji. Największe i najbardziej innowacyjne firmy na świecie takie jak Google, Apple czy Amazon poszukują do swoich działów przede wszystkim pracowników kreatywnych. W funkcjonowaniu społecznym też trudniej o bardziej pożądaną cechę – mamy słabość do nowatorskich i pomysłowych osób. 

Mnie kreatywność i możliwość tworzenia kojarzą się przede wszystkim z wolnością wyrażania siebie, a innowacja z ukierunkowaniem na nowe rozwiązania, co sprawia, że inaczej i z większą otwartością patrzymy na daną rzeczy czy sytuacje. Podobnie jak autorki książki “Trening Innowacyjnego Myślenia – rozwiń swój kreatywny potencjał w 31 dni”uważam, że wszyscy z natury jesteśmy kreatywni. Badania z dziedziny psychologii i neurokognitywistyki to potwierdzają! Co więcej część badań wyraźnie wskazuje, że szkoła i edukacja mogą zabijać w nas wyobraźnie I nieszablonowe myślenie. Nasuwa się zatem jeden wniosek – trzeba te naturalne predyspozycje w sobie uwalniać – najlepiej robiąc coś, że sprawia przyjemność! 

Jak zatem uwalniać kreatywność i myśleć w sposób innowacyjny? Można pisać, medytować, otaczać się kreatywnymi ludźmi czy zapisać się na warsztaty np. o modnej ostatnio tematyce Design Thinking. Można również – a obecna sytuacja epidemii temu sprzyja – zakupić kompleksowy zestaw ćwiczeń do rozwoju swojej kreatywności i pracy nad myśleniem w sposób innowacyjny i bawić się kreatywnością bez wychodzenia z domu! Paulina Mechło – neurokognitywiska, psycholog i autorka licznych książek o tematyce mózgu wraz z Olgą Geppert – artystką oraz graficzką stworzyły fantastyczną publikację umożliwiającą przejście procesu rozwoju swojej kreatywności całkowicie samodzielnie. 

“Trening innowacyjnego myślenia – rozwiń swój kreatywny potencjał w 31 dni” zawiera specjalnie skomponowane przez autorki zestawy ćwiczeń i zabaw na każdy dzień, dzięki którym rozbudzimy w sobie naturalną kreatywność i zwiększymy predyspozycje do myślenia w sposób twórczy i innowacyjny! Każdy dzień treningu zaczynamy od określenia pogody za oknem, swojego nastroju – czyli relaksujących ćwiczeń na uważność, które świetnie przygotowują do zadań twórczych. Następnie przechodzimy do ćwiczeń uruchamiających naszą wyobraźnię np. poprzez opracowanie nowej koncepcję powstania życia i świata albo wymyślanie pomysłów na aplikacje rozwiązujące konkretne problemy. 

Autorki przeprowadzają czytelnika przez ćwiczenia motywującą i inspirującą narracją umieszczoną pomiędzy konkretnymi zadaniami. Nie tylko udzielają wskazówek, ale również edukują w kwestiach samorozwoju i możliwościach wykorzystania innowacyjności w życiu codziennym. Co więcej cześć ćwiczeń skłania również do autorefleksji, co pomaga spojrzeć kreatywniej i z większą otwartością na samych siebie np. wyobrażamy sobie, że patrząc w lustro możemy dostrzec tylko to, co w nas dobre . Albo opisujemy co dokładnie wyskoczyłoby z naszej głowy, gdy dopadłyby nas silne emocje. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń na dany dzień autorki celowo zachęcają do zapisywania naszych swobodnych myśli – stymulując naszą wyobraźnię stajemy się bardziej twórczy i warto zapisywać to “co nam w duszy gra”, bo pomysły mogą zaskończyć nas samych. Moja rada – warto zastanowić się w jakiś sferach życia chcielibyśmy być bardziej kreatywni i cześć ćwiczeń wykorzystać do uwolnienia twórczego myślenia szczególnie w tej sferze – np. zawodowej. Ołówki w dłoń i do dzieła! Prędko z domów bowiem nie wyjdziemy i warto ten czas zainwestować teraz w samorozwój i twórczość. Innowacyjne rozwiązania w biznesie czy w życiu prywatnym nie biorą się z powielania utartych schematów i odgrzewanych kotletów, a pobyt na innowacje będzie w nadchodzących czasach z na pewno wzrastał. 

Źródła: 1. https://mamadu.pl/134833,co-to-jest-kreatywnosc-badania-dowodza-ze-kreatywnosc-zanika-z-wiekiem

2. https://www.hbrp.pl/b/kto-zabija-twoja-kreatywnosc/n5wKxBeo

3. https://www.hbrp.pl/b/ciemna-strona-kreatywnosci/XIN6jS5a?fbclid=IwAR2hZfP1JDlOp8wfTkkkFJDSkH2od6s2dDPct9JHrDks99ZPhLCJ2M7-L6Q

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s